top of page

CHUYÊN NHẬN HỒ SƠ

Hãy bấm vào những đề tài ở dưới để nghe Luật Sư Tom trả lời những câu hỏi về luật

TAI NẠN VÀ THƯƠNG TÍCH

 

 • Tai Nạn Xe Cộ

 • Tai Nạn Tàu Bè

 • Tai Nạn Xe Tải

 • Thương Tích Cá Nhân

 • Bất Cẩn Trong Y Tế

 

LUẬT THƯƠNG MẠI

 

 • Thiết Lập/Đọc Giao Kèo

 • Thiết Lập Công Ty

 • Mua Bán Thương Mại

 

LUẬT GIA ĐÌNH

 

LUẬT HÌNH SỰ

 

 

ESTATE PLANNING

 

 • Giấy Ủy Quyền

 • Giấy Ủy Quyền Về Y Tế

 • Lập Quỹ

 • Di Chúc

CHỨNG THỰC DI CHÚC

 

 

 

LUẬT BẤT ĐỘNG SẢN

 

 • Chủ Đất-Người Thuê

 • Sang Bất Động Sản

 • Mua Bán Bất Động Sản

 

NHỮNG DỊCH VỤ KHÁC

 

 • Điều Đình

 • Thị Thực Chữ Ký

 

bottom of page