top of page
Tôn Chỉ Làm Việc
 

Luật sư Tom tin rằng nên có sự công bằng cho tất cả mọi người.  Tuy nhiên, có một số người nhìn vào sự công bằng này từ một góc độ khác và điều này làm mờ đi ánh nhìn của họ.  Thông thường, mọi sự việc đều có hai mặt của nó.  Làm việc ngay thẳng và không thẹn với lương tâm trong lúc giúp thân chủ với những hồ sơ của họ là điều tối quan trọng trong khi hành nghề luật.  Đôi khi, người luật sư sáng suốt và có ánh nhìn xa sẽ không thể đáp ứng với tất cả những yêu cầu của thân chủ của mình vì làm theo những yêu cầu đó có hại cho lợi ích và tương lai của thân chủ.  Có khi vì một cái cây mà mất cả một khu rừng.  Một người luật sư chỉ nhìn đường gần thôi có thể sẽ làm tổn hại đến tương lai của thân chủ, dù rằng người thân chủ đó có biết hay không.  Luật sư Tom luôn cố gắng suy nghĩ rõ toàn bộ sự việc khi đại diện cho từng một cá nhân hoặc một công ty nào đó.  

 

 

bottom of page