top of page

LIÊN LẠC VÀ ĐỊA CHỈ

8:30am – 6:30pm

8:30am – 6:30pm

8:30am – 6:30pm

8:30am – 6:30pm

8:30am – 6:30pm

THEO HẸN

THEO HẸN

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Giờ Làm Việc:
Quí vị có thể lấy hẹn bằng 1 trong 2 cách sau đây:

 

1. Liên lạc văn phòng ở số 281-498-9904

 

3. Hoặc điền vào chỗ trống dưới đây và nhân viên của văn phòng sẽ liên lạc với quí vị để xác định giờ hẹn:

Văn phòng nằm trên đường Bellaire, trong khu Saigon Plaza.

Sự trao đổi thông tin bằng cách này với văn phòng hoặc bất cứ nhân viên nào của văn phòng đều không tạo nên mối quan hệ giữa luật sư và thân chủ.  Không nên dùng cách này để gởi những thông tin cần được bảo mật hoặc gấp.

Thông tin của quí vị đã được gởi đi!

bottom of page